Fri January 22, 2021   |   جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  شهرداری همدان  |  اخبار و رویدادها  |  مناقصه و مزایده  |  پیام ها و اطلاعیه ها
رضا ابرار خرم
معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان
     مناقصه و مزایده
فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان
اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح صفر تقاطع غیر همسطح سردار همدانی
فروش یک قطعه زمین مسکونی در استادان
اصلاحیه آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان
فروش يک قطعه زمين مسکوني در استادان
بیشتر ...
     پیام ها و اطلاعیه ها
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری همدان
تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال 1398 اعلام شد
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 1 _ 21 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 13 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 27 شهريور 97
بیشتر ...
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/١٢/٢٢ تعداد بازدیـد : ٣۶٠   بازگشت
 
 
 دستورالعمل اجرایی اقدامات مدیریت‌شهری همدان برای مقابله با ویروس کرونا

کامران گردان، رئیس شورای اسلامی شهر همدان طی ارسال پیامی، جزئیات دستورالعمل اجرایی اقدامات شهرداری و شورای اسلامی شهر برای پیشگیری، کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا در شهر همدان را که در نودویکمین جلسه صحن شورا مورد تصویب قرار گرفت، تشریح کرد

 
 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، بر اساس بند 15 ماده 55 «قانون شهرداریها» اشاره میشود که جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانی و اعلام اینگونه بیماریها به وزارت بهداشت و دامپزشکی و شهرداریهای مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاه داشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند، از وظایف شهرداریهاست؛ از اینرو در متن توجیهی این دستورالعمل اجرایی آمده است:

«با عنایت به وضعیت اضطراری و شرایط بحرانی ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کرونا در بسیاری از کشورها، توجه ویژه برای کاربست امور پیشگیرانه، کنترلی و مقابلهای در شهرها و روستاهای سراسر کشور بسیار حائز اهمیت است.

نظر به اینکه ویروس کرونا قابلیت انتقال گستردهای دارد، از زمان ورود به کشور تاکنون به تمامی استانهای کشور سرایت کرده و موجب افزایش آمار مبتلایان به این بیماری شده است.

این در حالی است که در صورت رعایت قواعد و قوانین بهداشتی و بهکارگیری اصول پیشگیرانه و کنترلی ابلاغی از سوی مراجع ذیصلاح میتوان تأثیر شایانی در کنترل این ویروس داشت.

در این میان، نقش، حضور و همکاری مسؤولانه و فعال شورای اسلامی شهر و شهرداری بهویژه در ارائه خدماتی نظیر نظافت معابر، مدیریت پسماندها، مدیریت آرامستانها و حملونقل عمومی بسیار حائز اهمیت است. ضدعفونی سطوح و مبلمان شهری، مراکز تجمعی، وسایل حملونقل عمومی، سرویسهای بهداشتی عمومی و تمامی مراکزی که به نحوی در معرض استفاده عموم قرار دارند، مدیریت جمعآوری و انتقال پسماندهای ویژه بیمارستانی، انتقال و دفن متوفیان مبتلا به ویروس کرونا از جمله اموری است که میبایست برای اقدام هماهنگ شهرداریها در سراسر کشور بر اساس پروتکلهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد توجه قرار گیرد.

نظر بهمراتب فوق، با توجه به اهمیت و ضرورت برنامهریزی برای اقدام مشترک و هماهنگ مستند به بند 15ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص لزوم جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و همچنین در راستای پروتکلهای ابلاغی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، «دستورالعمل اجرایی اقدامات شهرداری و شورای اسلامی برای پیشگیری، کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا در شهر همدان» تقدیم میشود.

همچنین در متن دستورالعمل اجرایی، اینگونه مطرح میشود:

(مادهواحده)- در اجرای بندهای 2، 7،8 و 11 سیاستهای کلی سلامت، ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تحقق رویکرد سلامت همهجانبه در قوانین و سیاستهای اجرایی با اولویت پیشگیری، کاهش مخاطرات و آلودگیهای تهدیدکننده سلامت، تفکیک وظایف و تدارک خدمات، افزایش و بهبود کیفیت و ایمنی خدمات و افزایش آگاهی و مشارکت ساختارمند در چارچوب ظرفیت نهادها در حوزه سلامت و همچنین مستند به بند 15 ماده 55 قانون شهرداریها در خصوص لزوم جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی، شهرداری و شورای اسلامی شهر همدان در چارچوب وظایف قانونی خود، برای پیشگیری، کنترل و مقابله با شیوع ویروس کرونا، ضمن همکاری با سایر دستگاههای متولی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور نسبت به برنامهریزی و انجام اقدامات مشترک و هماهنگ برای ارائه خدمات لازم به شرح ذیل به انجام میرسانند.

1. ضدعفونی ناوگان حملونقل عمومی اعم از اتوبوسرانی، تاکسیرانی (ایستگاهها، دستگیرهها، نردهها، صندلیها، پلهبرقیها، گیتهای فروش بلیت، دستگاههای شارژ کارت و...) و ماشینآلات خدمات شهری

2. ضدعفونی سرویسهای بهداشتی عمومی، تمامی پیشخوانها و سطوح در معرض تماس مراجعان عمومی مراکز خدماتی و ساختمانهای اداری تابع شهرداری

3. ضدعفونی سطوح و معابر (با اولویت معابر و دسترسیهای اطراف بیمارستانها و مراکز تجمعی نظیر آرامستانها، محوطه پایانههای مسافربری، محوطه مراکز تجاری، مذهبی، ورزشی، بازارها و میدانهای میوهوترهبار

4. ضدعفونی مبلمان در معابر و پارکها (اعم از نیمکتها، لوازم ورزشی، آبخوریها، سکوها، لبهها، نردهها، سطلهای زباله، دستگاههایای تی ام، تلفنهای عمومی، پلهای عابر پیاده) و...

5. ضدعفونی محوطه بیرونی و ساختمانهای گرمخانهها، اماکن اسکان کارگری زیرمجموعه شهرداری

6. جمعآوری اصولی و دفن بهداشتی پسماندهای ویژه پزشکی در چارچوب قوانین با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تجهیز تمامی مراکز مدیریت پسماند و کارکنان خدماتی آنها به لوازم ایمنی و بهداشتی

7. لغو برگزاری تمامی تجمعهای شهروندی (اعم از همایشها، کارگاهها، جشنوارهها و نمایشگاهها، بازارهای موقت روزانه و تمامی مراکز تحت پوشش شهرداریها و دهیاریها)

8. لغو تمامی کلاسهای آموزشی، فرهنگی، ورزشی، هنری و مذهبی در واحدهای زیرمجموعه شهرداریها و دهیاریها

9. تعبیه مواد ضدعفونیکننده در ورودی تمامی ساختمانهای شوراهای اسلامی، شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته.

10. تعطیلی اغذیهفروشی و آبخوریهای داخل پارکها و پایانههای مسافربری درون و برونشهری

11. حذف بلیتهای کاغذی حملونقل عمومی و تعبیه کارت بلیتهای چند سفره قابل شارژ اتوبوس

12. توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی در واحدهای مراجعات مردمی و رسیدگی به شکایات شورا و شهرداری

13. تأمین البسه، تجهیزات و مواد ضدعفونی مخصوص برای کارکنان خدماتشهری و کارکنان خدماتی سازمانهای تابعه

14. ضدعفونی مستمر وسایل اداری در شوراها، واحدهای شهرداری، تعبیه سطل زباله درپوشدار و جلوگیری از استفاده لوازم بهصورت جمعی (نظیر خودکار، لیوان آبخوری و...)

15. تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری و تشکیل کارگروه کنترل و پیشگیری در مناطق شهری برای پیگیری اجرای برنامههای پیشگیرانه و کنترلی

16. تدوین و ابلاغ دستورالعملهای آموزشی، پیشگیرانه و کنترلی لازم بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان پدافند غیرعامل از سوی شورا به واحدهای زیرمجموعه

17. اطلاعرسانی و آموزش عمومی از طریق تبلیغات محیطی، سامانههای پیامرسان، هشدار سریع و سایر ابزارهای اطلاعرسانی برای انتشار عمومی هشدارهای ایمنی

18. ارائه آموزشهای لازم برای کارگران خدماتی و سایر کارکنان شاغل در شورا و شهرداریها

19. مکاتبات فیزیکی و پیگیری امور از طریق اتوماسیونهای اداری در شورا و شهرداری

20. لغو ثبت اثر انگشت کارکنان شورا و شهرداری و واحدهای تابعه آن و ثبت ورود و خروج فیزیکی کارکنان (ثبت اثرانگشت منوط به وجود پدهای ضدعفونیکننده و الکلی در محل)

21. لغو طبخ و توزیع مواد غذایی در شورا و شهرداری و واحدهای تابع آن

22. تهیه و ابلاغ دستورالعمل و تمهیدات لازم برای دورکاری کارکنان در شورا، شهرداری و تمامی سازمانها و شرکتها و مؤسسات تابعه آنها

23. استفاده از ظرفیت سازماهای مردم نهاد ( NGOها)، داوطلبان و گروههای مردمنهاد در حوزه سلامت برای اطلاعرسانی مداوم و اجرای برنامههای آموزشی، پیشگیرانه و کنترلی

24. همکاری معاونتهای خدماتشهری، سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی، ادارات کل سلامت شهرداری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان پدافند غیرعامل کشور

تبصره 1: تمامی کلاسهای لغو شده ورزشی، فرهنگی، هنری، آموزشی و تفریحی تحت پوشش شهرداری ضمن حفظ حقوق و هزینههای پرداختی مراجعان برای ثبتنام، پس از عادی شدن وضعیت برگزار خواهد شد.

تبصره 2: شهرداری میتواند پس از تصویب متمم بودجه در شورای اسلامی شهر از محل اعتبارات کمک در مواقع اضطرار، حوادث پیشبینی نشده و بحرانی، نسبت به برنامهریزی برای انجام اقدامات آموزشی، پیشگیرانه و کنترلی لازم اقدام کند.»

 
     
 
 
 
 
معاونت برنامه ریزی و توسعه    
معاونت حمل و نقل و ترافیک    
معاونت خدمات شهری    
معاونت شهرسازی و معماری    
معاونت فرهنگی و اجتماعی    
معاونت فنی و عمرانی    
 
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
٧ کاربران آنلاین :
۱۹۵,۱۶۳ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای شهر همدان
سازمان فناوری اطلاعات
پورتال جامع شهر همدان
بانک اطلاعات شهری
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
طرح ها و پروژه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان