Fri January 22, 2021   |   جمعه ۳ بهمن ۱۳۹۹  
   
 
 
  انتقادات و پیشنهادات  |  ارتباط با ما      صفحه اصلی  |  شهرداری همدان  |  اخبار و رویدادها  |  مناقصه و مزایده  |  پیام ها و اطلاعیه ها
رضا ابرار خرم
معاون مالی و اقتصادی شهرداری همدان
     مناقصه و مزایده
فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان
اجرای جدولگذاری و پیاده رو سازی سطح صفر تقاطع غیر همسطح سردار همدانی
فروش یک قطعه زمین مسکونی در استادان
اصلاحیه آگهی مزایده فروش یک قطعه زمین مسکونی استادان
فروش يک قطعه زمين مسکوني در استادان
بیشتر ...
     پیام ها و اطلاعیه ها
تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری همدان
تعرفه عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري همدان مصوب سال 1398 اعلام شد
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 1 _ 21 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 13 آذرماه 97
برنامه ملاقات عمومي شهردار محترم همدان با ساکنين منطقه 2و 3 _ 27 شهريور 97
بیشتر ...
 
 
 
  تاریخ انتشار : ١٣٩٨/٠٢/٢۵ تعداد بازدیـد : ٣۴٢   بازگشت
 
 
 مخالف قطع حتی یک درخت هستیم

رئیس شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به قطع تعدادی اصله درخت در اردوگاه فجر، گفت: موضع شورا مخالفت با قطع حتی یک درخت است که باید شهرداری این مهم را بررسی کند و در صورت محرز شدن آن، به مراجع قضایی ارجاع شود.

 
 

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، کامران گردان در دهمین صحن شورا، افزود: اگر درختی قطع نشده، اثبات شود و اگر این موضوع صحت دارد، مقام قضایی به این موضوع میپردازد، البته امکان صحت این مطلب وجود دارد؛ زیرا اگر صحت نداشت این همه سر و صدا از سوی رسانهها نبود.

وی با بیان اینکه به منظور عدم اطلاعرسانی شهرداری به شورا و عدم شکایت به موقع در زمینه قطع درختان اردوگاه فجر تذکر داده خواهد شد، تأکید کرد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان به فوریت میبایست شکواییه خود را به منظور قطع تعدادی از درختان اردوگاه فجر در مراجع قضایی، طرح کند.

رئیس شورای اسلامی شهر همدان در ادامه خطاب به شهردار همدان، گفت: انتظار میرود 430 پروژه تعریف شده امسال آغاز نشود؛ زیرا پروژههای نیمهتمام از جمله تقاطع غیرهمسطح شهید سردار همدانی، پارکینگ آقاجانیبیگ، پل غدیر، آرامسازی بلوار ارم، دوربرگردان تقاطع غیرهمسطح آیتالله نجفی و... هنوز به اتمام نرسیده است.

گردان با تأکید بر اینکه اگر حادثهای در تقاطع غیرهمسطح آیتالله نجفی رخ دهد، مدیر منطقه 4 شهرداری مسؤول آن خواهد بود، افزود: پس از گذشت یک و نیم سال از اختصاص اعتبار به پروژه، خواستار چرایی عملیاتی نشدن پروژه بلوار آیتالله نجفی هستیم.

وی همچنین در زمینه شیوهنامه فروش میدان میوه و ترهبار جدید نیز یادآور شد: از آنجایی که شهرداری میبایست با پیمانکار این پروژه به توافق برسد، چرا این موضوع باید در شورا بررسی شود؟ در حالیکه باید پس از امضا شیوهنامه به منظور تصویب نهایی به شورا ارسال شود. رئیس شورای اسلامی شهر همدان با تأکید بر اینکه مصوبه دادهایم و باید پیوست امضا شود، بیان کرد: مصر هستیم این کار آغاز شود؛ اما توافقنامه مورد نظر، اولویت شهرداری نیست تا پیمانکار نیز بهانهای برای انجام کار نداشته باشد.

گردان به منظور بررسی مصوبه شیوهنامه فروش غرفهها در میدان میوه و ترهبار جدید و قطع درختان اردوگاه فجر، خواستار حضور شهردار و مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری در صحن شورا و پاسخگویی به این مباحث شد.

* عسگریان: درختان اردوگاه فجر قطع شدهاست

رئیس کمیسیون نظارت، بازرسی و امور اداری شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: پیش از قطع درختان، بازدید انجام شده است؛ بنابراین این اتفاق برای ما قابل قبول نیست و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری باید در این زمینه، پاسخگو باشد.

سید مسعود عسگریان با تأکید بر اینکه بر اساس مشاهداتم در بازدید از این منطقه، به طور قطع درختان در اردوگاه فجر قطع شدهاند، بیان کرد: قطع درخت در این منطقه مجوز نداشته است؛ بنابراین وظیفه مدیریت شهری بهویژه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری این بوده که متخلفان را معرفی کند.

وی با بیان اینکه ماهیت برگزاری کمیسیون ماده 7 برای صدور مجوز است و اکنون مبحث قطع درختان موضوعی کیفری است، افزود: پنجشنبه هفته گذشته حداقل 10 تماس از شهروندان همدانی در این زمینه داشتهایم که این تخلف را به سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری هم انتقال دادم.

عسگریان با تأکید بر اینکه مدیریت شهری همدان به عنوان حافظ منابع سبز شهری باید اقدام کند، گفت: حدود 130 تا 140 درخت در این منطقه قطع شده که باید کمیته امداد امام(ره) در مراجع قضایی ثابت کند درختان قطع شده، پاجوش بوده و یا نبوده است.

* سلماسی: اعلام نظر کمیسیون ماده 7 برای قطع درختان اردوگاه

رئیس کمیسیون فرهنگیاجتماعی شورای اسلامی شهر همدان نیز گفت: عصر پنجشنبه هفته گذشته بازدیدی از اردوگاه فجر صورت گرفت و مقرر شد سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری، تصاویر هوایی و مستندات لازم برای تأیید صحبتهای مالک در زمینه قطع درختان و به منظور تصمیمگیری نهایی را تهیه کند.

رضوان سلماسی با تأکید بر اینکه درخت قطع شده، اما باید تعداد، نوع و سن درختان آن اردوگاه مورد بررسی قرار گیرد، افزود: کمیسیون ماده 7 در این زمینه نظر میدهد؛ حساسیت کمیسیون ماده 7 در حوزه قطع درخت بسیار بالاست؛ به طوری که در زمینه پروژه بلوار آیتالله نجفی به منظور پیدا کردن راهکار مناسبی برای حفظ درختان حاشیه معابر این پروژه مجدد در حدود یک و نیم ماه دیگر مورد مطالعه قرار گرفت.

*صوفی: آغاز عملیات اجرایی پروژهها بر اساس اولویت در یک ماه آینده

شهردار همدان نیز در ادامه جلسه با بیان اینکه تکمیل پل شهید همدانی به صورت جدی در حال پیگیری است، ابراز امیدواری کرد: با توجه به ادامه عملیات اجرایی در مدت زمان تعیین شده، این پروژه را تحویل میدهیم.

عباس صوفی با اشاره به تکمیل پل غدیر، ادامه داد: عملیات اجرایی این پروژه نیز در چند روز آینده آغاز میشود و اکنون مباحث ترافیکی در دست بررسی است.

وی از عقبنشینی دیوار کارخانه کیوان همدان در ورودی شهر و کسب موافقت دادستان در این زمینه خبر داد و گفت: مصوبه شورای تأمین نیز دریافت شده است.

صوفی با بیان اینکه عملیات اجرایی پارکینگ طبقاتی آقاجانیبیگ نیز مجدد آغاز شده است، یادآور شد: عملیات اجرایی تمام پروژههای تعریف شده یک ماه آینده طبق اولویتبندی آغاز میشود.

* مهدیآزاد: برای درختان اردوگاه، مجوزی نگرفتهاند

مدیرعامل سـازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری همدان نیز با حضور در صحن شورا، توضیح داد: عصر پنجشنبه هفته گذشته به همراه اعضای کمیسیون ماده 7 از اردوگاه فجر بازدید داشتیم که حدود 8 هکتار از زمین اردوگاه فجر، درختان گردو و انواع میوه داشته که بخشی از آنها، قطع شده است.

بابک مهدیآزاد با اشاره به نقل قول مدیریت اردوگاه فجر، اظهار کرد: قطع یکسری درخت پاجوش انجام شده و در مقابل، هزار و 500 اصله نهال جدید با سامانه آبیاری تحتفشار و قطرهای کاشت داشتهاند؛ اما اگر برای واکاوی هم باشد، باید مجوز گرفته میشد.

وی با بیان اینکه یکشنبه هفته جاری، جلسه جمعبندی کمیسیون ماده 7 و اعلام نظر نهایی در این زمینه برگزار شد، افزود: عکسهای هوایی از اردوگاه فجر به منظور اعلام نظر در خصوص تعداد درختان قطع شده، تهیه شده است که در جلسه بعد ارائه میشود؛ البته شکواییه ما آماده است.

گفتنی است در جلسه صحن شورا از شمخانی، قاری ملی همدانی هم تجلیل به عمل آمد.

 
     
 
 
 
 
معاونت برنامه ریزی و توسعه    
معاونت حمل و نقل و ترافیک    
معاونت خدمات شهری    
معاونت شهرسازی و معماری    
معاونت فرهنگی و اجتماعی    
معاونت فنی و عمرانی    
 
 
 
 
 
 
© 2005 - 2021  Hamedan.ir
آمار و اطلاعات کاربران
١ کاربران آنلاین :
۱۹۵,۱۵۷ تعداد بازدید :
   
   
 
سایت های مرتبط
شورای شهر همدان
سازمان فناوری اطلاعات
پورتال جامع شهر همدان
بانک اطلاعات شهری
 
لینک های مرتبط
شهر الکترونیک همدان
پایگاه اطلاع رسانی
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
 
دسترسی سریع 
اخبار و رویدادها
پیام ها و اطلاعیه ها
مناقصات و مزایدات
طرح ها و پروژه ها
 
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال متعلق به شهرداری همدان بوده و هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع غیر مجاز می باشد
طراحی و پشتیبانی : سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری همدان